Supervision

Klinikken på Akacietorvet tilbyder individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger og pædagogisk personale. Supervisionens fokus vil være psykologiske problemstillinger i børnesager. 

Supervision er oftest sagsrelateret med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde.

Der vil oftest være et todelt fokus, som omfatter både supervisanten og supervisantens klienter.