Psykoterapeutiske metoder

Mange mennesker har et ønske om terapeutisk hjælp til de belastningsreaktioner eller livskriser, som hverdagen og livets uforudsigelighed medfører.

Psykiske belastninger kan føre til stress, angst eller depression, hvis der ikke tages hånd om dem.

Jeg håber, at du her i klinikken vil opleve en terapeutisk kontakt, som tager udgangspunkt i forståelse og empati og veldokumenterede metoder, som kan hjælpe dig videre.

Kort fortalt har jeg 29 års erfaring som psykolog. I klinikken arbejdes der med en bred vifte af psykoterapeutiske metoder, som er godkendte, når det drejer sig om at arbejde i en psykologisk praksis. Metodisk er fokus rettet mod at anvende kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. Der anvendes også psykodynamiske og eksistentielle psykoterapeutiske metoder.

Den gamle Cherokee-indianer fortæller sit barnebarn, at der i ethvert menneske foregår en kamp mellem to ulve.
FRYGTULVEN, der er vred, frygter, bekymrer sig, har mindreværdsfølelse, bærer nag, bedrager, er grådig og har selvmedlidenhed, og KÆRLIGHEDSULVEN, der er kærlig, glad, gavmild, medfølende, ydmyg, positiv, fredfyldt, tillidsfuld og tror på sig selv og sin næste.
Hvilken ulv vinder? – spørger barnet.
Den man fodrer – svarer bedstefaren.