Åbningstider

Kontakt til Psykolog Annette Underbjerg.
Tlf. 30 42 14 59 med telefontid hverdage mellem 9-16.

Åbningstider: Mandag – torsdag kl. 10-18. Fredag er klinikken lukket.

Ventetid

Ventetider er oplyst på sundhed.dk.

Ferie

Klinikken holder ferielukket i uge 13 og 33-34, 2021.

Udlevering af journalnotater til myndigheder eller privat

Klinikken udleverer journalnotater tidligst to uger efter, der er anmodet om dette.

Utilsigtede hændelser

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling?

Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan beskrive dem i denne Folder om utilsigtede hændelser.

Hvis du skulle få det tiltagende dårligt fra det tidspunkt, du har aftalt en tid til første konsultation, opfordres du hermed til at kontakte din læge med henblik på behandling.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så finder vi en løsning. Hvis du stadigvæk er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du vil klage over mig, så kan du rette henvendelse til Psykolognævnet, som behandler klager over autoriserede psykologer. Tlf. 33 41 12 00 (mandag til fredag fra klokken 09 til 15).

Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan du henvende dig direkte til Region Hovedstaden

 

Love og regler

Om journaler:

Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: Persondatalovens §6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven paragraf 41. Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om behandling af personoplysninger:

EUs Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:

Serviceloven paragraf 15.3.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, www.datatilsynet.dk

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

Hjemmesiden er opdateret

13. november 2020.