Datapolitik

Tavshedspligt og opbevaring af dine personfølsomme oplysninger.

I forbindelse med psykologisk behandling af dig er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jævnfør Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer:

 • Jeg skriver journal. Formålet er at give en god og relevant behandling. Det vil sige, at jeg skriver noter om indholdet i vores samtaler og eksempelvis dine sociale forhold og dit helbred.
 • I starten af forløbet udarbejder vi sammen en behandlingsplan med det formål at sikre dig en relevant behandling ud fra den problematik, du kommer med.
 • Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.
 • Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.
 • Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.
 • Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
 • Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
 • Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
 • Jeg sender nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.
 • Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos ClinicCare, som er databehandler, og som jeg har en databehandleraftale med.
 • Jeg gemmer dine journaloplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.
 • Dine journaloplysninger bliver tilintetgjort 5 år efter, du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.
 • Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi. Den udleveres til dig ved personligt fremmøde og underskrift. Journaler udleveres ikke til 3. part.
 • Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Som del af klinikkens sikkerhedspolitik kommunikerer klinikken kun via sikre forbindelser herunder med krypteret mail, RMail, www.rmail.com

Klinikken abonnerer på Datatilsynets nyheds-feed.