Curriculum Vitae for Psykolog Annette Underbjerg

Personlige data

Navn: Annette Underbjerg.
Telefon: 3042 1459
E-mail: cand.psych.annette@hotmail.com
Web: www.annetteunderbjerg.dk

Uddannelse

1992

Cand.psych. fra Københavns Universitet.
Specialisering: Udviklingspsykologi.
Vejleder: Lektor i udviklingspsykologi Ivy Schousboe, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet Njalsgade 94, København S.

Autorisationer

1996
Autoriseret som psykolog ved Psykolognævnets Retningslinier for Den Praktiske Uddannelse som Grundlag for Autorisation
, Psykolognævnet, Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K.
Reference: Fuldmægtig John Barber

1992
Godkendt af Sundhedsdirektoratet i Norge
efter retningslinier for Norsk lov, etik og profession i relation til psykolog profession. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo

2009
Godkendt som specialist i Børnepsykologi ved Fagnævnet i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø

2009
Påbegyndt specialistuddannelsen i psykotraumatologi efterår 2010.
Første teorimodul er afsluttet december 2010.

2011
Godkendt som supervisor under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Publikationer

1988
Artikel i “Ugeskrift for Læger”: “Sundhedsarbejde i nærmiljøet”. (Ugeskrift for Læger, 150/50, 12. december 1988, side 3141-3146).

Ledelseserfaring

1998
Teamleder for Børne- og Kulturforvaltningens Områdeteam.
Tilbud til skoler og daginstitutioner om tværfaglig rådgivning og bistand i konkrete bekymringssager. Reference: Børne- og ungechef Peter Madsen, tlf. 5667 2361. Børne og Kulturforvaltningen, Køge Rådhus, tlf. 5665 2222.

Undervisningserfaring

2002
Undervist Børneteamet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Københavns Kommune
, Baldersgade 3 B, 2200 København N.
Temadag om ”samtaler med børn”. Undervist i varetagelse af krisesamtaler med børn. Reference: Centerleder Niels Jepsen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800

2002
Undervist i observation og undersøgelse vedrørende seksuelt misbrug af børn. Undervist i varetagelse af samtaler med professionelle og forældre i forbindelse med mistanke om seksuelt misbrug. Undervist psykologer ved Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning distrikt Nordvest. Reference: Cand. psych. Dorthe Lippert, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

2001
Undervist vedrørende “Temadag om seksuelle overgreb” – observation og forebyggelse af seksuelt misbrug i daginstitutioner. Undervist ledere af daginstitutioner på Vesterbro. Reference: Cand. psych. Dorte Lippert, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

2001
Undervist vedrørende observations teknik i forbindelse med seksuelt misbrug af børn, Nørrebro Lille skole, Prinsesse Charlottesgade, 2200 København N. Reference: Specialist i børnepsykologi Steen Ulrik Mogensen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

1994
Afholdt seminar om HIV/AIDS i Danmarks Bløderforenings regi, Lisegårdens Kursuscenter, Liseleje. Reference: Terkel Andersen, Center for små handicapgrupper, tlf. 3391 4020.

1994
Afholdt seminar med terapeutisk sigte om personlige og familiære konsekvenser af HIV/AIDS. Danmarks Bløderforenings regi, Middelfart Kursuscenter, Middelfart. Reference: Terkel Andersen, Center for små handicapgrupper, tlf. 3391 4020.

1992 – 1993
Intern undervisning vedrørende observationsteknik i relation til vurdering af forældreevne, Statens Klinik for Narkomaner, Hov, Norge. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, tlf. 0047 611 22 033.

Supervisionsydelser

2021
Supervisions/egenterapi ydelse til psykolog i uddannelsesforløb.

2018 –
Supervisionsydelse til psykologer med ydernummer.

2014 – 2015
Supervisionsydelse til psykolog tilknyttet privatskole.

2005 – 2006
Supervisionsydelser til personalet ved Center for Job og oplevelse, Højvangen 11, 3060 Espergærde. Reference: Forstander Karsten Grupert, tlf. 4917 4027.

2002 – 2004
Supervisionsydelser til personalet ved Heldagsklassen i Ramløse, Helsinge Kommune, Reference: Chefpsykolog Cannot Kroner, tlf. 4877 7331.

Supervisionsydelser til personalet ved specialklasserne i Ramløse, Helsinge Kommune. Reference: Chefpsykolog Cannot Kroner tlf. 4877 7331.

2002
Supervisionsydelser til personalet ved Boligfondens Krisecenter, Callissensvej 11, 2900 Hellerup. Reference: pædagog Søs Leimann, tlf. 3961 2135.

2001 – 2002
Supervisionsydelser til personalet ved ”Butikken” – et familieværksted med tilbud til gravide og forældre til småbørn fra 0-7 år. Børne- og Familieafsnittet, Østerbro Socialcenter, Indre Østerbro Bydel. Reference: Centerleder Niels Jepsen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

1999 – 2001
Supervisionsydelser til personalet ved Heldagsskolen i Tårnby Kommune. Reference: Chefpsykolog Knud Larsen, Undervisnings- og Kulturforvaltningen, Tårnby Rådhus tlf. 3247 1111.

Modtaget individuel supervision

2020
Modtaget 33 timer individuel supervision indenfor psykoterapi med voksne. Forståelsesrammen har været klassisk kognitiv terapi. Supervisor: Annemarie Aaen. Specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi.

2019
Modtaget 30 timer individuel supervision indenfor psykoterapi med voksne. Forståelsesrammen har været klassisk kognitiv terapi. Supervisor: Annemarie Aaen. Specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi.

2018
Modtaget 30 timer individuel supervision indenfor psykoterapi med voksne. Forståelsesrammen har været klassisk kognitiv terapi. Supervisor: Annemarie Aaen. Specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi.

2004 – 2005
Modtaget individuel ekstern supervision i pædagogisk-psykologisk undersøgelse under ansættelse på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43B, 3200 Helsinge. Reference: Specialist i psykoterapi, pædagogisk psykologi og supervisor Ole Kyed, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Lyngby-Tårbæk Kommune, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4597 3000, e-mail: ole.kyed@tdcadsl.dk

2004
Modtaget individuel supervision i børne-familiesager under ansættelse på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Reference: Specialist i børnepsykologi og supervisor Chefpsykolog Cannot Kroner, tlf. 4877 7331.

2002
Modtaget individuel supervision vedrørende børne- og familiesager under ansættelse på Sct. Stefans Børnerådgivningscenter. Reference: Specialist i børnepsykologi Martin Mogensen og specialist i børnepsykologi Nils Jepsen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, Hillerødgade 1, 2200 København, tlf. 3585 5800.

2001 – 2002
Modtaget individuel supervision i børne-familiesager under ansættelse på Sct. Stefans Børnerådgivningscenter. Reference: Specialist i børnepsykologi og supervisor Steen Ulrik Mogensen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, Hillerødgade 1, 2200 København, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune. Tlf. 3585 5800.

1993 – 1994
Modtaget individuel supervision i klinisk børne- og voksenpsykologi. Reference: Psykologisk konsulent Cand. psych. Ruth Iversen, Irmingersgade 14. 5.th., 2100 København N. Reference: Terkel Andersen, Center for små handicapgrupper, tlf. 3391 4020.

1992 – 1993
Modtaget individuel supervision i klinisk børne- og voksenpsykologi. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, Statens Klinik for Narkomaner, 2860 Hov, Norge, tlf. 0047 611 22 033

1992 – 1993
Modtaget individuel supervision i klinisk børne- og voksenpsykologi. Reference: Specialist i klinisk psykologi Siri T. Seljeskog, Børnepsykiatrisk Klinik, Mathias Topp Vej 15, 2800 Gjøvik, Norge, tlf. 0047 6117 5300.

Modtaget gruppesupervision

2021 –
Modtager gruppesupervision. Referencer/deltagere: Cand.psych. Birgit Bonnesen, specialist i psykoterapi Annette Sølvbirk, specialist i psykoterapi Nina Hestbech, specialist i psykoterapi Annemarie Aaen, specialist i psykoterapi Pia Braband. Reference: Dansk Psykolog Forening, www.dp.dk og sundhed.dk.

2020
Modtaget 24 timer gruppesupervision. Referencer/deltagere: Cand.psych. Birgit Bonnesen, specialist i psykoterapi Annette Sølvbirk, specialist i psykoterapi Nina Hestbech, specialist i psykoterapi Annemarie Aaen, specialist i psykoterapi Pia Braband. Reference: Dansk Psykolog Forening, www.dp.dk og sundhed.dk.

2019
Modtaget 24 timer gruppesupervision. Referencer/deltagere: Cand.psych. Birgit Bonnesen, specialist i psykoterapi Annette Sølvbirk, specialist i psykoterapi Nina Hestbech, specialist i psykoterapi Annemarie Aaen, specialist i psykoterapi Pia Braband. Reference: Dansk Psykolog Forening, www.dp.dk og sundhed.dk.

2004
Modtaget supervision af Rorschach testning for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Reference: Specialist og supervisor i psykoterapi Carl Kyhl, Psykologgruppen i Roskilde, Sct. Ols gade 12, 1. tv., 4000 Roskilde.

2002 – 2004
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Reference: Specialist i børnepsykologi og supervisor Chefpsykolog Cannot Kroner, tlf. 4877 7331.

2001 – 2002
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Sct. Stefans Børnerådgivningscenter, Hillerødgade 1, 2200 København, Familie- og Arbejdsmarkeds- forvaltningen, Københavns Kommune. Reference: Specialist og supervisor i børnepsykologi samt specialist og supervisor i psykoterapi centerleder Niels Jepsen, Tlf. 3585 5800.

2001
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Sct. Stefans Børnerådgivningscenter, Hillerødgade 1, Familie- og Arbejdsmarkeds- forvaltningen, Københavns Kommune. Reference: Specialist i psykoterapi Gry Kirstein, Psykoterapeutisk Klinik, Lille Kirkestræde 5, 1072 København K, tlf. 3333 9372.

1999 – 2001
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Undervisnings- og Kulturforvaltningen, Tårnby Rådhus, 2770 Kastrup. Reference: Specialist i pædagogisk psykologi Erik Bidsted, PPR, Tårnby Rådhus, tlf. 3247 1111.

1998
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne og kulturforvaltningen Køge Rådhus. Supervision ydet af Psykoterapeutisk Klinik, Lille Kirkestræde 5, 1072 København K, tlf. 3333 9372. Reference: Cand. psych. Karen Vibeke Mortensen.

1997 – 1999
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne og Kulturforvaltningen, Køge Rådhus. Reference: Cand. psych. Bente Kullberg, Køge Rådhus, tlf. 5665 2222.

1995 – 1997
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Københavns Kommunes Behandlingssystem for Stofmisbrugere. Reference: Specialist i sundhedspsykologi Ragnar Gunnarson, Specialinstitutionen på Forchhammersvej, Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg C.

Kurser

2021
Modtaget kursus “2 dages introduktion til metakognitiv terapi”. Referencer: Psykolog Pia Callesen og psykolog Anne Stærk Dickenson. CECTOS – Center for Metakognitiv Terapi, Fredens Torv 8, 1.tv., 8000 Aarhus C.

2020
Modtaget kursus “Tilknytningsmønstre i behandlingsarbejde”. Vurdering af tilknytningsmønstre, tilrettelæggelse af interventioner vejledt af klienternes tilknytningsmønstre. Reference: Psykolog Sarah Daniel, PhD i psykoterapiforskning, specialist i psykoterapi.

2020
Modtaget kursus ”Evidensbaseret psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner”. Reference: Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut. PhD Specialist i Psykoterapi, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2020
Modtaget kursus ”12 timers kursus i førstehjælp”. Reference: Røde Kors Hovedstadens aftenskole, Nordre Fasanvej 218, 2. sal, 2200 København N, tlf. 38 33 64 00.

2020
Modtaget kursus ” Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning”. Reference: Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 København K.

2018
Kursus i “Differentialdiagnostik”. Reference: Ph.d. studerende og specialist i psykoterapi Maja Zandersen og specialpsykolog i psykiatri og specialist i psykoterapi Camilla S. Poulsen, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2018
Kursus i “Behandling af stressramte”. Reference: Cand.psych. aut. Pernille Rasmussen og gæsteunderviser dr.med. Bo Netterstrøm, “Grow People” v. Pernille Rasmussen, Hauser Plads 32, 2., 1127 København K.

2014
Kursus i “Intern Efteruddannelse i Positiv Psykologi og Coaching”. Reference: Ebbe Lavendt, Center for Positiv Psykologi.

2013
Deltaget i “Pals-konferancen 2013 – Et positivt læringsmiljø for alle” ved Atferdssenteret, Oslo.

2013
Kursus i “OCD – En hjernesygdom, en psykisk lidelse eller bare lidt for meget af det, vi alle har?”. Reference: Cand.psych. Lennart Holm aut., under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2013
Kursus i “Terapi med børn/familier med afsæt i SE-metoden”. Reference: Aut.psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi, Tove Mejdahl, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2011
Deltaget i “DPSP’s internationale seminar i Århus med Atle Dyregrov 8. april 2011”. Reference: Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

2011
Kursus i “Kriseintervention – implikationer fra nyere forskning”, ved Dansk Psykoterapeutisk Selskabs internationale seminar i Århus, april 2011. Reference: Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi AS, Fortunen 7, 5013 Bergen, Norge (https://krisepsykologi.no).

2011
Kursus i “Behandling af udmattelse/udbrændthed og andre stressrelaterede lidelser”. Reference: Giorgio Grossi ved selskabet for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.

2011
Kursus i Krisestyring “I klinikken / Ud af klinikken, Del 3” – involvering i akutsager i første, anden eller tredje bølge. Reference: Berith Bro, Dansk Krisekorps, Sødalsvej 1, 8220 Brabrand.

2011
Kursus i Krisestyring “I klinikken / Ud af klinikken, Del 1”. Reference: Berith Bro, Dansk Krisekorps, Sødalsvej 1, 8220 Brabrand.

2010
Kursus i Krisestyring “I klinikken / Ud af klinikken, Del 2”. Reference: Berith Bro, Dansk Krisekorps, Sødalsvej 1, 8220 Brabrand.

2010
Deltaget i seminar “Psykologens rolle – mellem håb og bekymring”. Reference: Lisbeth Abel, Leder af PPR psykologerne. Familie og rådgivning, Gladsaxe.

2010
Kursus i “Psykologisk Debriefing” 12 timer. Reference: Jakob Inge Kristoffersen. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2009
Kursus om “Gennemgribende udviklingsforstyrrelser”. Reference: Speciallæge Inge Eldrup, Landemærket 3, 3. tv., 1119 København K.

2008
Deltaget i den 2. danske konference om supervision, “Forskning og forskellighed i supervision”. Reference: Jan Nielsen, Center for Supervision (CS) ved Københavns og Aalborg Universitet.

2007
Kursus i “Undersøgelse af børn og deres familier, herunder brug af 4 p’er (Alan Carr) ved systematisering af information og hypoteseafprøvende procedurer”. Reference: Rikke Schwartz, specialist i psykoterapi. Reference: PPR i Gladsaxe.

2007
Kursus i “Ny brug af TAT. Analyse og tolkning af TAT-historier ud fra tre forskellige synsvinkler”. Reference: Kim Gabriel Hansen, specialist i psykoterapi og supervisor. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2006
Kursus i gruppesupervision ved Gruppeanalytisk Selskab. Reference: Cand.psych., psykoanalytiker Søren Aagaard, psykiater og gruppeanalytiker Mathilde Lajer, cand.psych. og gruppeanalytiker Poula Jakobsen og cand.psych. ph.d., lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet, Jan Nielsen. Fælleshuset, Høfdingsvej 22, 2500 Valby.

2006
Workshop om anvendelse af tests i arbejdet med etniske minoriteter. Reference: Liselotte Grünbaum. Selskabet Interkulturel Psykologi.

2006
Kursus i relationsbehandling. Reference: Speciallæge i psykiatri Lars Thorgaard. Arrangør: Kredsstyrelsen for Frederiksborg Amt.

2006
Kursus om “Skam og følelsesmæssig smerte”. Reference: Chefpsykolog Lars J. Sørensen, specialist og supervisor i psykoterapi. Arrangør: Kredsstyrelsen for Frederiksborg Amt.

2006
Foredrag om “Etiske aspekter ved det organisationspsykologiske arbejde”. Reference: Ph.d., lektor Jacob Dahl Rendtorff, erhvervspsykolog Gitte Haslebo og organisationspsykolog Elsa Schmidt. Arrangør: Organisationspsykologisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2006
Kursus i dialektisk adfærdsterapi. Reference: Cand.psych. Stig Helweg-Jørgensen, DAT-teamet, Psykiatrisk afd. P, Svendborg. Arrangør: Region Frederiksborg Amt.

2006
Kursus om psykologen som facilitator. Reference: Klinisk psykolog Jørn Nielsen, cand.psych. Thomas Bjørn Hansen og adjunkt, pæd. psych. Claus Elmholdt. Arrangør: Seminarer i Amter & Kommuner.

2006
Kursus i “Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt”. Reference: Susan Hart, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi, og Marianne Bentzen, kropspsykoterapeut, MPF. Arrangør: Region Frederiksborg Amt.

2006
Kursus i “Læringsmål og pædagogisk analyse: Lp-modellen. (En præsentation af et praksisnært forskningsprojekt)”. Reference: Thomas Nordahl – Oslo, Dr.polit., forsker. Arrangør: Frederiksborg Amt, KVIS.

2006
Konference om forudsætningerne for læseindlæring. Reference: Ordblindehuset, Helsingør Kommune, LO Skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.

2006
Foredrag om psykosomatiske problemstillinger hos børn. Reference: Cand.psych. Rikke Schwartz, privatpraktiserende psykolog, og cand.psych. Lillian Donde, psykolog ved Børneafdeling L, Gentofte Amtssygehus. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2006
Kursus i “Kognitive kernefunktioner eksemplificeret ved forskellige diagnostiske grupper”. Reference: Bente Støvring, Åse Tromborg og Helle Kjærsgård, specialister i børneneuropsykologi. Arrangør: Center for Hjerneskade, Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S.

2006
Konference om “Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge”. Arrangør: Institut for Psykologi, Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S.

2005
Kursus i Intervention og behandling i familier med adopterede børn. Reference: Cand.psych. Birgit Tarnov og Dorianne Barslev fra Adoptionsrådgivningen i Familiecenteret, Hillerød Kommune. Arrangør: Børne- og Familiepsykologisk Selskab.

2005
Modtaget kursus i læse- og skrivestrategier i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Reference: Adjunkt, cand. pæd. Lene Herholt, CVU København og Nordsjælland (se vedlagte dokumentation).

2005
Kursus med tema om børn med erhvervet hjerneskade – “Recent advances in brain and cognitive development relevant to clinical practice”. Reference: neuropsykolog Maureen Dennis, Center for Hjerneskade, Københavns Universitet, Amager.

2005
Modtaget kursus i lovgivning og etik. Hvad psykologen kan, må, skal, og bør i det faglige arbejde. Reference: Bente Adolphsen, cand. jur., lektor på den Sociale Højskole i Århus. Dansk Psykolog Forening Århus, Guldsmedegade, 8000 Århus C.

2005
Modtaget kursus vedrørende systemisk teori og teknik i arbejdet med individuelle personer, par og familier. Helsingør. Tema: Psyche and Systems. The Inner World – The Outer World. Reference: Børne- og ungdomspsykiater Eia Asen og ph.d. Peter Fonagy, England.

2005
Modtaget kursus vedrørende Diagnostik og nyere aspekter ved tilknytningsteori. Region Frederiksborg Amt. Reference : Karen Vibeke Mortensen, dr. pæd. og adjungeret professor.

2004
Deltaget i kursus vedrørende supervisionsteori. Tema: Supervision i psykologien – psykologien i supervision. Reference: Benedicte Schilling, specialist i børne-familiepsykologi, systemisk supervisor. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2004
Deltaget i foredrag vedrørende Autisme. Tema: Educating Children with Autism. What do we know about the effectiveness of early intervention in autism? Reference: Cathrine Lord, Professor at the Department of Psychology, University of Michigan. Arrangeret af psykologfagligt selskab vedrørende Autisme. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2003 – 2005
Modtaget kurser vedrørende konsulentrollen i Pædagogisk Psykologisk rådgivning. Reference: Cand.psych. Annette Mortensen, specialist i psykoterapi og supervision samt arbejdspsykologi og organisation. Inpraxis, tlf. 3535 1164.

2003
Deltaget i workshop vedrørende projekt- og programplanlægning, forandringsledelse, Kaizen – teori og innovation. Reference: Cand.scient., ph.d. Jens Folke, MiljøForskerGruppen ApS., Østergade 16, 3250 Gilleleje.

2003
Modtaget kursus i gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos skolebørn, Region Frederiksborg Amt. Reference: Overlæge Finn Ursin Knudsen, Glostrup Amtssygehus, overlæge Per Hove Thomsen, Børnepsykiatrisk Hospital, Risskov samt afdelingsleder Erik Skøtt, Paarup skole. Seminarer i amter og Kommuner.

2003
Modtaget kursus i forskningsmetode – grundkursus. Reference: Tytte Hetmar, ekstern lektor i forskningsmetode ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Jan Ivanouw, ekstern lektor i forskningsmetode ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2002
Modtaget kursus i Etik for psykologer. Reference: Sven Hjerrild, specialist og supervisor i psykoterapi. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, tlf: 3526 9955.

2002
Modtaget kursus i symbolers anvendelse i terapi med børn og voksne. Reference : Åke Högberg, Sverige. Legitimeret psykolog og legitimeret psykoterapeut. Region Frederiksborg Amt, Hillerød Sygehus.

2002
Deltaget i foredrag vedrørende “Fokus på barnet”, forskningsresultater af fem års forskning om fædre, deres rolle og betydning for børn og familier. Den Sociale Højskole, Kronprinsesse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg. Reference: Svend Åge Madsen, ph.d. chefpsykolog ved, Juliane Marie Center, Rigshospitalet, København.

2001
Modtaget kursus I “Børnesamtalen som terapeutisk metode”. Børne- og Familiepsykologisk Selskab, KAS Gentofte. Reference: Specialist i klinisk psykologi, Halvor Øvreide, Institut for Familie- og relationsudvikling, Oslo, Norge.

2001
Deltaget i Daspcan konference om unge udsat for seksuelle overgreb. Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling og Omsorgssvigt, Hotel Richmond, København. Reference: Overlæge Tony Olesen og Christence Stubbe Teglbjærg.

2001
Deltaget i konference “Den krænkede Phallos” – seksuelt misbrug af drenge og følgevirkninger af dette. Arrangeret af Støttecenter mod Incest i Danmark. Reference: Overlæge Niels Michelsen, læge Christence Teglbjærg, socionom Børje Svensson samt psykoterapeuterne Jette og Lone Lysager. Støttecenter mod incest, Gothersgade 115, 1123 København K.

2001
Modtaget kursus i undersøgelse og behandling af seksuelle overgreb hos børn. Sct. Stefans Rådgivningscenter. Hillerødgade 1. Reference: Socionom og psykoterapeut Børje Svensson. Red Barnets drengemodtagelse i Stockholm, Sverige.

2001
Modtaget kursus i intervention vedrørende familier med seksuelt misbrug. Sct. Stefans Rådgivningscenter. Hillerødgade 1. Reference: Cand. psych, ph.d. Noel Larsson, Meta Ressources, P.A. Psychotherapy and Training Institute, USA.

2001
Deltaget i Socialministeriets konference om børn i krisesituationer.

2001
Deltaget i foredrag af Daniel Stern og specialist i psykoterapi Mimi Strange. Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K.

2001
Modtaget kursus i spiseforstyrrelser og den psykologiske behandlingsproces. Reference: Cand. psych. Ziggy Møller Buck, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, Tlf: 3526 9955.

2000
Modtaget kursus i legeterapi. Reference: Specialist i psykoterapi Jytte Mielcke. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, Tlf : 3526 9955.

2000
Modtaget kursus vedrørende krise og sorg – omsorgsplaner i skole og daginstitutioner. Reference: Specialist i pædagogisk psykologi Erik Bidsted og pædagogisk konsulent Per Bøge, kræftens Bekæmpelse. Pædagogisk Center Tårnby Kommune.

2000
Modtaget kursus i Autisme – Asperger syndrom under ansættelse i PPR Tårnby. Reference: Cand. pæd. psych. Jannik Beyer, Brøndager skolen og cand. psych. Dorte Ostenfeld, Himmelev behandlingshjem.

2000
Modtaget kursus i “Neuropsykologisk testbatteri – Nepsy”. Reference: Specialist i klinisk børnepsykologi Lene Sahlholdt, Dansk Psykolog forening, Guldsmedsgade 8000 Århus C.

1998
Modtaget kursus i undersøgelse og vurdering af forældreevne. Reference: Cand. psych. Pia Rathje og socialrådgiver Inger Kjeldsen, Amtsgården, Roskilde.

1998
Modtaget kursus i personlighedsforstyrrelser og narkomani. Reference: Specialist i sundhedspsykologi Ragnar Gunnarson, Specialinstitutionen på Forchhammersvej, 1920 Frederiksberg.

1998
Modtaget kursus i Exners Rorschach-ekspertsystem. Reference: Cand. psych. Birgitte Brun, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, Tlf: 3526 9955.

1998
Modtaget kursus i Psykologens udredning af det 3-7 årige barn. Reference: Dion Sommer og Lars Dencik, Amtsgården, Roskilde.

1997
Modtaget undervisning vedrørende selvmordsforsøg hos børn og unge. Reference: Forskningsmedarbejder Gert Jessen, Center for selvmords-forskning, Odense. Modtaget ved Børne- og Kulturforvaltningen, Køge Rådhus, tlf. 5665 222.

1997
Modtaget kursus i Behandling af seksuelle krænkere – analyse og terapi. Reference: Ledende klinisk psykolog Jerry Fjerkenstad, Minnesota, USA.

1994
Deltaget i Fagligt Selskabs møder vedrørende HIV/AIDS. Dansk Psykologforeningen, Stockholmskgade 27, 2100 København Ø. Tlf. 3526 9955.

1993
Studiebesøg på Alines spædbarnscenter, afdeling for spædbørn, småbørn og familier, Oslo Kommune, Norge. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, Statens Klinik for Narkomaner, Norge.

1993
Deltaget i Norsk forum for terapeutiske samfund; debatoplæg vedrørende metadonbehandling i Norge. Reference: Psykiater Dag Furuholm, Væksthuset, Oslo, Norge. Leder af Narkoprojekt “Opbygningsgården” Kjeld Priis, Snedsted. Leder af RNS metadonprojektet Ove Rosengren, Stockholm, Sverige.

1993
Modtaget kursus i Thormod Slettens Børneudviklingstest. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, Statens Klinik for Narkomaner, Norge.

1992 – 1993
Modtaget kursus i “The Minnesota Multiphasic Personality Inventory”. Reference: Specialist i klinisk psykologi Aslak Himle, Universitetet i Bergen – ved Statens Klinik for Narkomaner, Norge.